SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ KAPSAMINDA OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ KAPSAMINDA OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ KAPSAMINDA OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

30.09.2020 54

COVID-19,un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır.

Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır.

Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

1-Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır. Ateş ölçümü yapılmadan, maskesiz kuruma giriş yasaktır. Okul bina girişlerinde bulunan el antiseptiği ve kolonyalarla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

2-Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutularına atılmalıdır.

3-Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmaktadır. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmektedir.

4-Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.

5-Değerli velilerimiz, okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilerimizce imzalanmalı ve bir nüshası velilerimize verilecektir.

6-COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda, "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir. » Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir. "

7-Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

8-Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır.

9-Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

10-Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

11-Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulmuştur.

12-Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır.

13-Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir.

14-Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

15-Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir.

16-El antiseptiğinin bulunduğu alanlar ilgili personel tarafından kontrol edilecektir.

17-Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

18-Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.

19-Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.

20-Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.

21-Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

22-Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uyulmalıdır.

23-COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

24-Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

25-Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir. »

26-Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir.

27-Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmıştır.

28-Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

29-Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen,COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

30-Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.

31-Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

32-Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

33-Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

34-Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

35-Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID- 19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

36-Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

 

37-Öğretmen ve çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.